Wet op het voortgezet onderwijs

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel III

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171
 4. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 11a.1
 5. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 4

Verwijzingen naar Afdeling I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 77

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297
01-08-2021 Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 320 35352 23-06-2021 Stb. 2021, 321
01-02-2006 Wijziging 09-12-2005 Stb. 2005, 678 29666 13-01-2006 Stb. 2006, 36
01-08-1998 Wijziging 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
Nieuw 18-06-1998 Stb. 1998, 398 25459 18-06-1998 Stb. 1998, 398 Alg. 1
01-01-1996 Vervallen 31-10-1995 Stb. 1995, 501 23778 31-10-1995 Stb. 1995, 501

Opmerkingen

 1. Door Stb. 1998/512 vernummerd tot art. 138.1)
Naar boven