Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 41f

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit informatievoorziening WVO
    Artikel: 4a
  2. Wet op de expertisecentra
    Artikel: 3
  3. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikelen: 1, 41g, 41h, 41m, 55
Terug naar begin van de pagina