Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10d

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 2. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
  Artikel: 12
 3. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 6.1
 4. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 1
 5. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 5
 6. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 7. Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009
  Artikel: 4
 8. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 2
 9. Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020
  Artikelen: 1, 3
 10. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 22, 23, 24, 25
 11. Eindexamenbesluit VO BES
  Artikel: 4
 12. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 10, 26e, 26i, 26n
 13. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 14. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 15. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 16. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlagen: 2, 3
 17. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 18. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 30
 19. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 1
 20. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.1
 21. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 22. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst
 23. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.2.2
 24. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 25. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 10, 10b, 10e, 10f, 10g, 11a, 22, 25, 25a, 58, 59a, 67a, 72, 72a, 73d, 107, 118aa, 118bb, 118z, 121, 10b10, 10b14
 26. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 2
 27. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: IVA, XVIII
Terug naar begin van de pagina