Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10b

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 2. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikelen: 3, 5, 5b
 4. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
  Artikel: 12
 5. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 6.1
 6. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 1
 7. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 5, 7
 8. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 9. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 10. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 2
 11. Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020
  Artikelen: 1, 2
 12. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 23, 24
 13. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 22, 26e, 26h, 26m, 26n, 28, 28a
 14. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 15. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 16. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 17. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024
  Artikel: 1.1
 18. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlagen: 2, 3
 19. Regeling voorzieningenplanning vo 2020
  Artikel: 1
 20. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 21. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.1
 23. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst
 24. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.3.3, 2.1.3, 8.2.2
 25. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 26. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 10d, 10e, 10f, 10g, 11a, 22, 25, 25a, 53d, 58, 59a, 64, 64a, 65, 67, 67a, 72, 72a, 73d, 74b, 107, 118aa, 118bb, 118z, 121, 10b10, 10b14, 10b21
 27. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 2
 28. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: IVA, XVIII
Terug naar begin van de pagina