Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2020 t/m 04-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 10d

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 2. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikelen: 9, 11
 3. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 6.1
 4. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 1
 5. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 5
 6. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 2
 7. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 22, 23, 24, 25
 8. Eindexamenbesluit VO BES
  Artikel: 4
 9. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 26e, 26i, 26n
 10. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 11. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 12. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikelen: 7, 8
 13. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 14. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 15. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 30
 16. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.1
 17. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 18. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst
 19. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.2.2
 20. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 21. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 10, 10b, 10e, 10f, 10g, 11a, 22, 25, 25a, 58, 72, 72a, 73d, 107, 118aa, 118bb, 118z, 121
 22. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 2
 23. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: IVA, XVIII
Terug naar begin van de pagina