Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2020 t/m 04-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 10b

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 2. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikelen: 3, 5
 4. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikelen: 9, 11
 5. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 6.1
 6. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 1
 7. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 5, 7
 8. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 9. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 2
 10. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 23, 24
 11. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 22, 26e, 26h, 26m, 26n, 28, 28a
 12. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 13. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 14. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikelen: 7, 8
 15. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 16. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
  Artikelen: B, 1.1
 17. Regeling voorzieningenplanning vo 2018
  Artikel: 1
 18. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 19. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 20. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.1
 21. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst
 22. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.3.3, 2.1.3, 8.2.2
 23. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 24. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 10d, 10e, 10f, 10g, 11a, 22, 25, 25a, 53d, 58, 59a, 64, 65, 67, 72, 72a, 73d, 74b, 107, 10b8, 118aa, 118bb, 118z, 121
 25. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 2
 26. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: IVA, XVIII
Terug naar begin van de pagina