Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2020 t/m 04-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 2. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
  Artikelen: 1, 11
 3. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikelen: 9, 11
 4. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 1
 5. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 5
 6. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: II
 7. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 2
 8. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 22, 23, 24, 52
 9. Eindexamenbesluit VO BES
  Artikel: 4
 10. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 26e, 26n
 11. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikelen: 7, 8
 12. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 13. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 1
 14. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 30
 15. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 16. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst
 17. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.2.2
 18. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 19. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 10b, 10d, 10e, 10f, 10g, 11a, 25, 25a, 58, 118aa, 118z, 121
 20. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 2
 21. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: VI
 22. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: IVA, XVIII
Terug naar begin van de pagina