Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 02-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 52a

Informatie geldend op 02-04-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet werk en zekerheid
  Artikel: XXIf

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel III

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015

Verwijzingen naar Afdeling I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 77
Terug naar begin van de pagina