Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 50

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 15f
 2. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
  Artikel: 1
 3. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 15
 4. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 53d, 76q

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel III

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015

Verwijzingen naar Afdeling I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 77

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
08-03-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
06-04-2005 Wijziging 06-07-2004 Stb. 2005, 14 29473 23-03-2005 Stb. 2005, 177 Inwtr. 1
01-08-2003 Wijziging 30-05-2002 Stb. 2002, 288 28135 02-04-2003 Stb. 2003, 139
11-05-2001 Wijziging 11-04-2001 Stb. 2001, 207 27265 20-04-2001 Stb. 2001, 208
01-08-1998 Wijziging 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 228 25409 02-04-1998 Stb. 1998, 228
01-02-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 776 24702 24-12-1997 Stb. 1997, 776
01-01-1997 Wijziging 04-07-1996 Stb. 1996, 402 24455 04-07-1996 Stb. 1996, 402
01-08-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 155 23693 31-03-1995 Stb. 1995, 156

Opmerkingen

 1. De nieuwe bekostigingsbepalingen zijn voor het eerst van toepassing ten aanzien van de bekostiging voor 2006 (Stb. 2005/14).1)

Terug naar begin van de pagina