Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel I

  1. Leerplichtwet 1969
    Artikel 1a1
  2. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
    Bijlage bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  3. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
    Bijlage bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
Terug naar begin van de pagina