Wet tijdelijke openstelling mogelijkheid van adoptie

Geraadpleegd op 10-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 25-06-1971.
Geldend van 25-06-1971 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 25-06-1971

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-06-1971)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-08-1962 Nieuwe-regeling 12-07-1962 Stb. 1962, 250 6569 12-07-1962 Stb. 1962, 250
Naar boven