Algemene Kinderbijslagwet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.23

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel 14a

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel 6a
 2. Controlevoorschriften AKW
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina