Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 52a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 05-02-2009
samen met
23-12-2009
Stb. 2009, 108
samen met
Stb. 2009, 612
30907
samen met
32133
Alg. 1
01-07-2011 Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
01-08-2008 Vervallen 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
01-01-2001 Nieuw 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2009/612 . In Stb. 2009/135 was de inwerkingtreding voorzien voor 25 maart 2009.1)
Naar boven