Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 19-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30h

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VA

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 20b
 2. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 28a
 3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel 27
 4. Invorderingswet 1990
  Artikelen 2, 28a, 28c
 5. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen 5.16c, 5.17e, 5.3, 9.5, 9.6
 6. Mijnbouwbesluit
  Artikel 181
 7. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 8a
 8. Belastingplan 2012
  Artikel XXXIV

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36107
01-01-2021 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566 Alg. 1
01-01-2013 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Alg. 2
01-07-1997 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-06-1996 Vernummerd-wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246

Opmerkingen

 1. Artikel XVIII van Stb. 2013/566 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel XXXIV, eerste lid, van Stb. 2011/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven