Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 15-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512 Inwtr. 1
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504 Alg. 2
01-01-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
01-01-2013 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Alg. 3

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastingaanslagen die betrekking hebben op belastingtijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2019.1)
  2. Artikel XXVII van Stb. 2018/504 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel XXXIV, eerste lid, van Stb. 2011/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven