Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 19-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 28b
 2. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 3. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-04-2020 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 06-03-2020 Stb. 2020, 99 Alg. 1
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2
01-01-2005 Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692 Inwtr. 3
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-01-1998 Nieuw 18-12-1997 Stb. 1997, 738 23470 18-12-1997 Stb. 1997, 739

Opmerkingen

 1. Artikel CIX van Stb. 2016/290 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven