Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 13-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 21k

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVA

  1. Woningwet
    Artikel 54a
  2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
    Artikel 252a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611 Inwtr. 1
01-01-2009 Nieuw 27-06-2008 Stb. 2008, 269 31085 18-12-2008 Stb. 2008, 568

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot inkomensgegevens over het kalenderjaar 2010.1)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven