Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 19-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 36, 67c, 67f
 2. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurtekst: structuurtekst
 3. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 4. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Tekst: tekst
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 6. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 181
 7. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten van Amerika 1992
  Artikel: 8
 8. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 9. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 10. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
  Tekst: tekst
 11. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 12. Uitvoeringsvoorschriften bronbelasting
  Tekst: tekst
 13. Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen, uitgezonderd het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, en de Belastingregeling Nederland Curaçao
  Artikel: 8
 14. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 15. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 71r
 16. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 6.1
 17. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 13bis, 28a
 18. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 28rk, 28si, 28tm
 19. Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  Artikel: 21

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
29-12-1995 t/m 31-03-1995 Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 659 24172 18-12-1995 Stb. 1995, 659
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 928 23782 23-12-1994 Stb. 1994, 928
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1990 Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 602 20227 28-12-1989 Stb. 1989, 602
01-01-1985 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-12-1984 Stb. 1984, 637
Naar boven