Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 2. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 3. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 4. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 5. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 6. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 7. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 8. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 9. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 10. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 11. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 12. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 13. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)
 14. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 15. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)
 16. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)
 17. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 18. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 19. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 20. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (juni 2012)
 21. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 1
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 13-12-2002 Stb. 2002, 633 Inwtr. 2
19-03-1993 Nieuw 04-03-1993 Stb. 1993, 153 22663 04-03-1993 Stb. 1993, 153
19-03-1993 Vervallen 04-03-1993 Stb. 1993, 153 22663 04-03-1993 Stb. 1993, 153
01-01-1985 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-12-1984 Stb. 1984, 637

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.1)
 2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
Naar boven