Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Regeling groenprojecten buitenland 2002
    Artikel 8
  2. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
    Artikel 9
  3. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
    Bijlage VII
Terug naar begin van de pagina