Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Successiewet 1956
  Artikel: 43
 2. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 31, 32f
 3. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Regeling groenprojecten buitenland 2002
  Artikel 8
 2. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
  Artikel 9
 3. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Bijlage VII
Terug naar begin van de pagina