Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 71

Informatie geldend op 01-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Gemeentewet
  Artikel: 236
 2. Provinciewet
  Artikel: 228
 3. Waterschapswet
  Artikel: 126
 4. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

 1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel 29h
 2. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel 11
 3. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 51

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-06-1988 Nieuw 19-05-1988 Stb. 1988, 251 19489 19-05-1988 Stb. 1988, 251
11-06-1988 Vervallen 19-05-1988 Stb. 1988, 251 19489 19-05-1988 Stb. 1988, 251
01-01-1985 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-12-1984 Stb. 1984, 637
Naar boven