Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 69a

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  Artikel: 4
 2. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
   Artikel 29h
  2. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
   Artikel 11
  3. Wegenverkeerswet 1994
   Artikel 51

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-12-2013 Stb. 2013, 567
  01-07-2009 Vervallen 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
  01-01-1998 Nieuw 18-12-1997 Stb. 1997, 738 23470 18-12-1997 Stb. 1997, 739
  Naar boven