Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
   Artikel 29h
  2. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
   Artikel 11
  3. Wegenverkeerswet 1994
   Artikel 51

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 269 31085
  10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Alg. 1, Inwtr. 2
  01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
  01-08-2008 Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304 Alg. 3
  11-07-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
  01-01-2008 t/m 01-01-2006 Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 27-09-2007
  samen met
  20-12-2007
  Stb. 2007, 376
  samen met
  Stb. 2007, 563
  01-01-2006 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
  01-01-2005 Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
  01-03-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
  01-01-2001 Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
  01-01-1998 Wijziging 18-12-1997
  samen met
  18-12-1997
  Stb. 1997, 738
  samen met
  Stb. 1997, 737
  23470
  samen met
  24800
  18-12-1997 Stb. 1997, 739
  27-01-1995 Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 21-12-1994 Stb. 1995, 32
  14-07-1994 Wijziging 29-06-1994
  samen met
  08-11-1993
  Stb. 1994, 499
  samen met
  Stb. 1993, 598
  21287
  samen met
  23024
  29-06-1994 Stb. 1994, 499
  21-03-1991 Wijziging 07-03-1991 Stb. 1991, 95 21034 07-03-1991 Stb. 1991, 95
  11-06-1988 Wijziging 19-05-1988 Stb. 1988, 251 19489 19-05-1988 Stb. 1988, 251
  01-10-1962 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-08-1962 Stb. 1962, 319

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het vierde lid in plaats van het derde lid.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.2)
  3. Abusievelijk is voor het eerste lid, onderdeel c, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
  Naar boven