Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 7a
 2. Gemeentewet
  Artikel: 236
 3. Waterschapswet
  Artikel: 126
 4. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 59
 5. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikel 11
Terug naar begin van de pagina