Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 26a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 8:2
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 27h, 28
 3. Gemeentewet
  Artikel: 253
 4. Provinciewet
  Artikel: 232c
 5. Successiewet 1956
  Artikel: 54
 6. Waterschapswet
  Artikel: 142
 7. Wet strategische diensten
  Artikel: 18
 8. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30
Terug naar begin van de pagina