Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 71

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Gemeentewet
  Artikel: 236
 2. Provinciewet
  Artikel: 228
 3. Waterschapswet
  Artikel: 126
 4. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

 1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel 29h
 2. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel 11
 3. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 51
Terug naar begin van de pagina