Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 20a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 20b
 2. Gemeentewet
  Artikel: 231
 3. Invorderingswet 1990
  Artikel: 63ab
 4. Provinciewet
  Artikel: 227a
 5. Waterschapswet
  Artikel: 123

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVbis

 1. Wet terugvordering staatssteun
  Artikelen 2, 7
Terug naar begin van de pagina