Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 5d

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (juni 2012)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina