Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: 2, 3, 49i
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 3
 3. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 4. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 5. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 3
 6. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 7. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.1.3
 8. Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit
  Artikel: 1
 9. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 10. Besluit verwijzingsportaal bankgegevens
  Artikel: 6
 11. Geefwet
  Artikel: VIII
 12. Gemeentewet
  Artikelen: 220f, 236
 13. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 14. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 15. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 25, 26, 33a
 16. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
 17. Overige fiscale maatregelen 2008
  Artikel: XVII
 18. Provinciewet
  Artikel: 228
 19. Regeling gegevensverstrekking ACM 2019
  Artikel: 1
 20. Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003
  Artikel: 7
 21. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 1
 23. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 24. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.3
 25. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikelen: 1, 5, 7
 26. Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES
  Artikelen: 27, 33
 27. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 2.5
 28. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 29. Waterschapswet
  Artikel: 126
 30. Waterwet
  Artikel: 7.10
 31. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 32. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 33. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 34. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.13
 35. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikelen: 2a, 2b
 36. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 1
 37. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 25, 94
 38. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 1a
 39. Wet terugvordering staatssteun
  Artikel: 2
 40. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 30
 41. Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina