Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 07-05-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 5b

Informatie geldend op 07-05-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina