Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2020 t/m 30-09-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 52

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 50, 52a, 53, 54, 68
 2. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 3. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Tekst: tekst
 4. Gemeentewet
  Artikelen: 236, 246a
 5. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders
  Tekst: tekst
 6. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 49, 62
 7. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 8. Provinciewet
  Artikelen: 228, 230
 9. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 6
 10. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 11. Regeling producenten- en brancheorganisaties
  Artikelen: 2:3, 3:2, 4:3
 12. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 31
 13. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 1
 14. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 5
 15. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 2.2
 16. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 17. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 18. Waterschapsbesluit
  Artikel: 6.15
 19. Waterschapswet
  Artikelen: 126, 126a
 20. Waterwet
  Artikel: 7.10
 21. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 22. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 28t, 34b
 23. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikel: 9
 24. Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 30, 31
Terug naar begin van de pagina