Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 01-07-2020 t/m 30-09-2020

Artikel 8

  • 1 Ieder die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, is gehouden aangifte te doen door:

    • a. de in de uitnodiging gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud op bij ministeriële regeling te bepalen wijze in te vullen, te ondertekenen en in te leveren of toe te zenden, alsmede

    • b. de in de uitnodiging gevraagde bescheiden of andere gegevensdragers, dan wel de inhoud daarvan, op bij ministeriële regeling te bepalen wijze in te leveren of toe te zenden.

  • 3 Bij ontvangst van de aangifte wordt desverlangd een ontvangstbevestiging afgegeven.

  • 4 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden de inspecteur ontheffing kan verlenen van de verplichting de in de uitnodiging tot het doen van aangifte gevraagde gegevens en bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan in te leveren of toe te zenden.

AfdrukkenAnnuleren
Naar boven