Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 67cb

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIIIA

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 2
 2. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel 43c
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen 15, 8a
 4. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.3.1
 5. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina