Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 27i

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit beroep in belastingzaken 2005

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 28s
 2. Kostenwet invordering rijksbelastingen
  Artikel 7
 3. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel 4n
 4. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel 1a
 5. Invorderingswet 1990
  Artikelen 30, 49, 63b
 6. Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing
  Artikel 1
 7. Wet luchtvaart
  Artikel 8a.39
 8. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen 5.14, 5.15, 5.18a
 9. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikel 9
 10. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 8a
 11. Algemene douanewet
  Artikel 8:2

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Mijnbouwwet
  Artikel 142
Terug naar begin van de pagina