Successiewet 1956

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 53b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VII

  1. Successiewet 1956
    Artikel 83

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Vervallen 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564 Inwtr. 1
01-03-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 614 28488 11-12-2002 Stb. 2002, 614 Inwtr. 2
01-01-2002 Nieuw 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet.
    Blijft van toepassing indien het een schenking of overlijden betreft van vóór 1 januari 2010.1)
  2. Bij Stb. 2002/614 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.2)
Naar boven