Successiewet 1956

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  1. Successiewet 1956
    Artikel 83

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 t/m 01-01-2015 Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873 Alg. 2
01-01-2010 Nieuw 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
  2. Artikel XVIII van Stb. 2010/873 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Het eerste, tweede en derde lid vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet.
    Het vierde lid vindt voor het eerst toepassing met ingang van 1 januari 2012.3)
Naar boven