Successiewet 1956

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  1. Successiewet 1956
    Artikel 83

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564 Inwtr. 1
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
01-01-1998 Wijziging 30-10-1997 Stb. 1997, 506 23714 19-11-1997 Stb. 1997, 564
01-01-1988 Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 335 15974 09-12-1987 Stb. 1987, 558
01-01-1985 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 545 17041 18-12-1984 Stb. 1984, 638
01-01-1981 Wijziging 17-12-1980 Stb. 1980, 686 16016 17-12-1980 Stb. 1980, 686
01-01-1970 Wijziging 03-04-1967 Stb. 1969, 167 8436 04-06-1969 Stb. 1969, 259
01-08-1956 Nieuwe-regeling 28-06-1956 Stb. 1956, 362 915 28-06-1956 Stb. 1956, 362

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet.1)
Naar boven