Successiewet 1956

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
 2. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikelen: 47, 48
 2. Schenk- en erfbelasting, internationale aspecten
  Tekst: tekst
 3. Successiewet 1956
  Artikel: 17
 4. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
  Artikelen: 1, 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Successiewet 1956
  Artikel 83

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564 Inwtr. 1
01-01-2003 Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558 Alg. 2, Inwtr. 3
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
01-01-1985 Nieuw 08-11-1984 Stb. 1984, 545 17041 18-12-1984 Stb. 1984, 638
01-01-1985 Vervallen 08-11-1984 Stb. 1984, 545 17041 18-12-1984 Stb. 1984, 638
01-08-1956 Nieuwe-regeling 28-06-1956 Stb. 1956, 362 915 28-06-1956 Stb. 1956, 362

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet.1)
 2. De artikelen 68a tot en met 75 en 79 tot en met 81 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op onderhavige wijzigingen.
  Tekstplaatsing met aanpassing van de in de regeling genoemde nummering.2)
 3. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van de tekstplaatsing.3)
Naar boven