Successiewet 1956

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 67

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Schenk- en erfbelasting, kwijtschelding

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina