Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 29-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 64a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
    Artikel: 2:7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel 83

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 02-07-2014
samen met
26-11-2014
samen met
29-11-2017
Stb. 2014, 269
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2017, 484
33801
samen met
33988
samen met
34766
Alg. 1
01-07-2011 Vervallen 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
01-01-2011 Nieuw 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/484.1)
Naar boven