Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 62a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel 83

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 27-03-2019
samen met
09-12-2022
Stb. 2019, 144
samen met
Stb. 2022, 509
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2025 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 542 36208 24-04-2023 Stb. 2023, 155
01-08-2017 t/m 01-01-2016 Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 213 34571 12-06-2017 Stb. 2017, 271
01-01-2015 t/m 01-01-2012 Nieuw 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2022/509.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII van de Verzamelwet Brexit in werking treedt.2)
Naar boven