Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 28-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Controlevoorschriften AOW
   Artikel 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Vervallen 12-07-2012
  samen met
  09-07-2014
  Stb. 2012, 328
  samen met
  Stb. 2014, 307
  33290
  samen met
  33853
  Alg. 1
  Wijziging 20-12-2001
  samen met
  23-12-2010
  Stb. 2001, 692
  samen met
  Stb. 2010, 867
  27897
  samen met
  32421
  Alg. 2
  01-10-2016 Vervallen 09-07-2014 Stb. 2014, 307 33853 10-12-2014 Stb. 2014, 519
  01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
  28-11-2014 Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 307 33853 18-11-2015 Stb. 2014, 451
  01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 329
  01-01-2011 Vervallen 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
  01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
  01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 123
  01-01-1957 Nieuwe-regeling 31-05-1956 Stb. 1956, 281 4009 12-07-1956 Stb. 1956, 408

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/307. In Stb. 2012/328 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 juli 2017.1)
  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/867.2)
  Naar boven