Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 06-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Controlevoorschriften AOW
   Artikel 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 02-07-2014
  samen met
  09-07-2014
  samen met
  29-11-2017
  Stb. 2014, 269
  samen met
  Stb. 2014, 307
  samen met
  Stb. 2017, 484
  33801
  samen met
  33853
  samen met
  34766
  Alg. 1
  Wijziging 28-03-2013
  samen met
  14-06-2013
  Stb. 2013, 115
  samen met
  Stb. 2013, 261
  33318 Alg. 2
  01-01-2015 Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
  28-11-2014 t/m 01-02-2014 Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 307 33853 18-11-2015 Stb. 2014, 451
  01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
  01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 463 31929 13-10-2012 Stb. 2012, 482 Alg. 3
  01-07-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 63 31525 18-06-2009 Stb. 2009, 273
  22-11-2006 Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 558 30666 02-11-2006 Stb. 2006, 558
  01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729 Inwtr. 4
  01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
  01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 123
  01-04-1988 Wijziging 30-03-1988 Stb. 1988, 115 20384 30-03-1988 Stb. 1988, 115
  01-01-1957 Nieuwe-regeling 31-05-1956 Stb. 1956, 281 4009 12-07-1956 Stb. 1956, 408

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/307.
   Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ook ingetrokken door Stb. 2017/484.1)
  2. Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/236.2)
  3. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 7 toe.
   Abusievelijk is op het zevende lid (nieuw) een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.3)
  4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.4)
  Naar boven