Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 07-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 9a, 12, 13, 17, 29, 33a, 50
 2. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
  Tekst: tekst
 3. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 12
 4. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 5. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikel: 1
 6. Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543
  Artikel: 2
 7. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 5, 11
 8. Kortingsbesluit WIV
  Artikel: 4
 9. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 10. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Tekst: tekst
 11. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Tekst: tekst
 12. Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden
  Artikel: 3
 13. Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen
  Artikel: 1
 14. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 15
 15. Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997
  Artikel: 1
 16. Vaststellingsregeling bedragen van de beperking ex artikelen 3 en 4 Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, enz.
  Artikel: 1
 17. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 18. Wet beperking export uitkeringen
  Artikel: XII
 19. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 31f
 20. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 35b
 21. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 28f
 22. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 8.18
 23. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 17
 24. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 18a, 18d, 18e, 22c, 32ba
 25. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 23, 28
 26. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 17, 19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Controlevoorschriften AOW
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 02-07-2014
samen met
25-11-2015
samen met
29-11-2017
samen met
26-11-2014
Stb. 2014, 269
samen met
Stb. 2015, 464
samen met
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2014, 504
33801
samen met
34273
samen met
34766
samen met
33988
Alg. 1
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2017 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45 Alg. 2
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 713 30314 22-12-2005 Stb. 2005, 714
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717 Alg. 3
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729 Inwtr. 4
01-07-2004 Wijziging 15-06-2004 Stcrt. 2004, 120 15-06-2004 Stcrt. 2004, 120
01-04-2004 Wijziging 23-03-2004 Stcrt. 2004, 63 23-03-2004 Stcrt. 2004, 63
01-01-2004 Wijziging 16-12-2003 Stcrt. 2003, 250 16-12-2003 Stcrt. 2003, 250
01-07-2003 Wijziging 27-06-2003 Stcrt. 2003, 122 27-06-2003 Stcrt. 2003, 122
01-04-2003 Wijziging 18-03-2003 Stcrt. 2003, 56 18-03-2003 Stcrt. 2003, 56
01-01-2003 Wijziging 17-12-2002 Stcrt. 2002, 245 17-12-2002 Stcrt. 2002, 245
01-07-2002 Wijziging 19-06-2002 Stcrt. 2002, 117 19-06-2002 Stcrt. 2002, 117
01-01-2002 Wijziging 22-11-2001 Stcrt. 2001, 228 22-11-2001 Stcrt. 2001, 228
01-07-2001 Wijziging 13-06-2001 Stcrt. 2001, 114 13-06-2001 Stcrt. 2001, 114
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 571 27184 14-12-2000 Stb. 2000, 571
Wijziging 20-11-2000 Stcrt. 2000, 235 20-11-2000 Stcrt. 2000, 235
01-01-2000 Wijziging 24-11-1999 Stcrt. 1999, 230 24-11-1999 Stcrt. 1999, 230
24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
01-07-1999 Wijziging 17-06-1999 Stcrt. 1999, 119 17-06-1999 Stcrt. 1999, 119
01-07-1998 Wijziging 22-06-1998 Stcrt. 1998, 118 22-06-1998 Stcrt. 1998, 118
01-05-1998 Wijziging 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61
01-04-1998 Wijziging 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stcrt. 1997, 249 18-12-1997 Stcrt. 1997, 249
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 24-12-1997 Stb. 1997, 795
01-07-1997 Wijziging 24-06-1997 Stcrt. 1997, 119 24-06-1997 Stcrt. 1997, 119
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 654 25052 20-12-1996 Stb. 1996, 654
Wijziging 18-12-1996 Stcrt. 1996, 250 18-12-1996 Stcrt. 1996, 250
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 932 23941 23-12-1994 Stb. 1994, 932
01-02-1994 Wijziging 23-10-1993 Stb. 1993, 592 22772 29-12-1993 Stb. 1994, 36
01-01-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 732 22875 23-12-1992 Stb. 1992, 732
01-01-1992 Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 587 21592 19-12-1991 Stb. 1991, 721
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1989 Wijziging 15-12-1988
samen met
19-12-1990
Stb. 1988, 610
samen met
Stb. 1990, 633
20609 21-12-1988 Stb. 1988, 641
01-04-1988 Vervallen 30-03-1988 Stb. 1988, 115 20384 30-03-1988 Stb. 1988, 115
Nieuw 30-03-1988 Stb. 1988, 115 20384 30-03-1988 Stb. 1988, 115
Wijziging 06-11-1986
samen met
26-11-1986
Stb. 1986, 563
samen met
Stb. 1986, 597
20384 06-11-1986 Stb. 1986, 563
01-04-1986 Wijziging 27-03-1986 Stb. 1986, 123 18972 27-03-1986 Stb. 1986, 124
01-01-1957 Nieuwe-regeling 31-05-1956 Stb. 1956, 281 4009 12-07-1956 Stb. 1956, 408

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/484.1)
 2. Abusievelijk is voor het vierde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
 3. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.3)
 4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.4)
Naar boven