Algemene Ouderdomswet

Geldend van 19-03-2020 t/m 09-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 19-03-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 9a, 12, 13, 17, 29, 33a, 50
 2. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
  Tekst: tekst
 3. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 12
 4. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 5. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikel: 1
 6. Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543
  Artikel: 2
 7. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 5, 11
 8. Kortingsbesluit WIV
  Artikel: 4
 9. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 10. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Tekst: tekst
 11. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Tekst: tekst
 12. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
  Artikel: 1a
 13. Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen
  Artikel: 1
 14. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 15
 15. Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997
  Artikel: 1
 16. Vaststellingsregeling bedragen van de beperking ex artikelen 3 en 4 Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, enz.
  Artikel: 1
 17. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 18. Wet beperking export uitkeringen
  Artikel: XII
 19. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 31f
 20. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 35b
 21. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 28f
 22. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 8.18
 23. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 17
 24. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 18a, 18d, 18e, 22c
 25. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 23, 28
 26. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 17, 19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Controlevoorschriften AOW
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina