Besluit verhoging uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht met een toeslag-1954

Geraadpleegd op 08-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-1954.
Geldend van 10-10-1954 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 10-10-1954

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-10-1954)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-10-1954 Nieuwe-regeling 16-09-1954 Stb. 1954, 433 16-09-1954 Stb. 1954, 433
Naar boven