Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 29-12-2005 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 9a

Informatie geldend op 29-12-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  1. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
    Artikelen 28, 67
  2. Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel
    Artikel 1
  3. Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel
    Artikel 1
Terug naar begin van de pagina