Wet verplaatsing bevolking

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-1997 Vervallen 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172 Inwtr. 1
21-04-1955 Nieuw 24-02-1955 Stb. 1955, 86 3431 24-02-1955 Stb. 1955, 86
21-04-1955 Wijziging 24-02-1955 Stb. 1955, 86 3431 24-02-1955 Stb. 1955, 86
21-08-1952 Nieuwe-regeling 10-07-1952 Stb. 1952, 406 2419 10-07-1952 Stb. 1952, 406

Opmerkingen

  1. De artikelen 2a, 2b, 2c, 2e, 3, 4, 5, eerste lid, 6, 7, eerste lid, en 8, eerste lid, gezamenlijk of afzonderlijk, kunnen volgens artikel 7, eerste lid en artikel 8, eerste lid van de Coƶrdinatiewet uitzonderingstoestanden in beperkte en in algemene noodtoestand in werking worden gesteld.1)
Naar boven