Wet op de economische delicten

Geldend van 21-07-2019 t/m 30-09-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 21-07-2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen)
  Enig-artikel: enig-artikel
 7. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 5.46, 5.47
 8. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 33
 9. Bekendmaking beleid overtredingen Wet ziekenhuisvoorzieningen
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 11. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 12. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren Scheepvaart- en Luchtvaartinspectie
  Artikelen: 1, 2
 14. Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001
  Artikel: 1
 15. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  Artikel: 2
 16. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 118
 17. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 18. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 19. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 20. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 21. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 22. Gevolgen wijzigingen taken College sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) en College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
  Bijlage: Bijlage
 23. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 130a
 24. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 18
 25. Regeling capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
  Artikel: 13
 26. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 27. Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer
  Artikel: 2a
 28. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 29. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
 30. Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen
  Teksten: tekst, 1
 31. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 32. Richtlijn voor strafvordering Warenwet
  Tekst: tekst
 33. Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen
  Tekst: tekst
 34. Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 35. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
  Tekst: tekst
 36. Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000
  Tekst: tekst
 37. Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht
  Tekst: tekst
 38. Uitleveringswet
  Artikel: 51a
 39. Verschaffen van informatie inzake eigendomsverhoudingen binnen de gezondheidszorg in Nederland
  Tekst: tekst
 40. Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet
  Artikel: IV
 41. Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
  Artikel: IV
 42. Wet implementatie prospectusverordening
  Artikel: Ia
 43. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 2, 6, 23, 25, 58a, 60
 44. Wet op de kansspelen
  Artikel: 36
 45. Wet op de medische hulpmiddelen
  Artikel: 15
 46. Wijzigingswet Wet bodembescherming
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina